Rozpočet

                                                                                           Vyvěšeno                      Sejmuto

rozpočet 2007                                                                 4.12.2006                     20.12.2006

rozpočet 2008                                                                 3.12.2007                     19.12.2007  

rozpočet 2009                                                               14.12.2008                     29.12.2008

rozpočet 2010                                                               14.12.2009                      31.12.2009

rozpočet 2011

rozpočet 2013

rozpočet 2014

rozpočet 2015

Návrh rozpočtu 2017.pdf                                               5.12.2016                      21.12.2016

Rozpočet obce Samopše na rok 2017.pdf                    20.3.2017                      31.12.2017

Návrh SVR na r.2018-2022.pdf

Návrh rozpočtu 2018.pdf

Rozpočet 2018.pdf

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - R. 2017

Informace o vyvěšení dle zák.č.250_2000Sb..pdf

RO č.1 ze dne 31.1.2017.pdf

RO č.2 ze dne 28.3.2017.pdf

RO č.4 ze dne 5.5.2017.pdf

RO č.5 ze dne 27.6.2017.pdf

RO č.6 ze dne 22.8.2017.pdf

RO č.7 ze dne 20.10.2017.pdf

RO č.8 ze dne 20.11.2017.pdf

 

 

 

 

AKTUALITY 

 

 

 

 

Mimořádná úprava úředních hodin

 

 INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

Cestování s dětmi do zahraničí-leták

cestování s dětmi do zahraničí.pdf

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Oznámení - Katastrální úřad pro Středočeský kraj.pdf

Provozní doba obecní knihovny v části obce Přívlaky

Pokud máte zájem o literaturu - přijďte do obecní knihovny v Přívlakách. Kdy?
Každou druhou středu v měsíci od 15,00 hod do 17,00 hod. Pokud se Vám tento čas nehodí - máte možnost individuální dohody s p. Šimonicovou na tel. čísle 723 665 896.

Těšíme se na Vás

Nové tituly knih - knihovna Přívlaky

NOVÉ KNIHY.pdf

Knihovna Přívlaky - nové tituly.pdf

Povinnost kontroly spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Povinnost vyplývajjící ze zákona o ochraně ovzduší - Kontrola technického stavu a provozu spalovacího starcionárního zdroje na pevná paliva.pdf

 

 

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů

Odběrová místa - OÚ Samopše, knihovna Přívlaky

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných bateriií a akumulátorů[1].pdf

Ombudsman

ombudsman.pdf

14. 11. Sáva

Zítra: Leopold

 Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO

Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO.pdf

 

Plán svozu TKO v r.2015.pdf

 

Plán svozu komunálního odpadu na rok 2018

Svoz nebezp.odpadu.pdf

Přehled vývoje a složení odpadů v obci Samopše.pdf

Plán svozu komunálního odpadu na rok 2018.pdf

Platby odpadů

Číselné kódy obcí
Samopše 1
Budín 2
Přívlaky 3
Talmberk 4
Mrchojedy 5

Jako variabilní symbol uvádějte kód obce a svoje číslo domu nebo chaty.
např.: Samopše č.p.17 má variabilní symbol 117 (kód obce 1 a č.p. 17), jako specifický symbol uveďte rok úhrady tj 2015( v případě doplácení dluhu roku např. 2013 uveďte tento rok jako specifický symbol). Číslo účtu je 9322161/0100.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu

Rok 2017

Sazba poplatku činí pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 500,-Kč za poplatníka a kalendářní rok 2017

Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí 700,-za nemovitost a kalendářní rok 2017

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018

Sazba poplatku činí pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 800,-Kč za poplatníka a kalendářní rok 2018

ZO odsouhlasilo, že nejvyšší poplatek za svoz TKO na trvale obydlenou domácnost bude činit 2.500,- Kč pro rok 2018. Jednotliví majitelé nemovitostí, kterých se tato úleva týká, doručí na OÚ žádost o poskytnutí příspěvku na svoz TKO 2018. Žádost je ke stažení na webových stránkách v sekci ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nebo k vyzvednutí na OÚ. 

Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí 1.000,- Kč za nemovitost a kalendářní rok 2018

 

 

Návštěvnost stránek

108027