Rozpočet

                                                                                           Vyvěšeno                      Sejmuto

rozpočet 2007                                                                 4.12.2006                     20.12.2006

rozpočet 2008                                                                 3.12.2007                     19.12.2007  

rozpočet 2009                                                               14.12.2008                     29.12.2008

rozpočet 2010                                                               14.12.2009                      31.12.2009

rozpočet 2011

rozpočet 2013

rozpočet 2014

rozpočet 2015

 

Rozpočet obce Samopše na rok 2017.pdf                    20.3.2017                      31.12.2017

Návrh SVR na r.2018-2022.pdf

 

 

Rozpočet 2018.pdf

Rozpočet 2019.pdf

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - R. 2019

Informace o vyvěšení dle zák.č.250_2000Sb..pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

AKTUALITY  

Obecní úřad Samopše vyzývá občany k pomoci s úklidem nepořádku okolo obecního úřadu. Brigáda se koná v sobotu 21.9.2019 od 9,00 hodin. Starostka děkuje všem občanům, kteří se zúčastní této akce.

 

 

 

 Svoz nebezpečného odpadu

 

 

Omezení v dopravě - Uhlířské Janovice

 MS ENDURO 2019.doc

 Doprava- Enduro 2019.pdf

 

 

 Výlukový jízdní řád

lV_0240012.pdf

lV_0240066.pdf

lV_0240021.pdf

 

KLIDNÁ NEDĚLE.pdf

  

Prodej kuřic

 

 

Mimořádná úprava úředních

hodin

 Dne 4.9. a 11.9.2019 jsou úřední hodiny zrušeny.

 

 

 

 INFORMACE PRO OBČANY

 Upozornění - prevence 2019.pdf

 

Cestování s dětmi do zahraničí-leták

cestování s dětmi do zahraničí.pdf

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Oznámení - Katastrální úřad pro Středočeský kraj.pdf

Provozní doba obecní knihovny v části obce Přívlaky

Pokud máte zájem o literaturu - přijďte do obecní knihovny v Přívlakách. Kdy?
Každou druhou středu v měsíci od 15,00 hod do 17,00 hod. Pokud se Vám tento čas nehodí - máte možnost individuální dohody s p. Šimonicovou na tel. čísle 723 665 896.

Těšíme se na Vás

Nové tituly knih - knihovna Přívlaky

NOVÉ KNIHY.pdf

Knihovna Přívlaky - nové tituly.pdf

Povinnost kontroly spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Povinnost vyplývajjící ze zákona o ochraně ovzduší - Kontrola technického stavu a provozu spalovacího starcionárního zdroje na pevná paliva.pdf

 

 

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů

Odběrová místa - OÚ Samopše, knihovna Přívlaky

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných bateriií a akumulátorů[1].pdf

Ombudsman

ombudsman.pdf

17. 9. Naděžda

Zítra: Kryštof

 Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO

Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO.pdf

 

Plán svozu TKO v r.2015.pdf

 

Plán svozu komunálního odpadu na rok 2019

 

Přehled vývoje a složení odpadů v obci Samopše.pdf

Plán svozu komun.odpadu 2019.pdf

Platby odpadů

Číselné kódy obcí
Samopše 1
Budín 2
Přívlaky 3
Talmberk 4
Mrchojedy 5

Jako variabilní symbol uvádějte kód obce a svoje číslo domu nebo chaty.
např.: Samopše č.p.17 má variabilní symbol 117 (kód obce 1 a č.p. 17), jako specifický symbol uveďte rok úhrady tj 2015( v případě doplácení dluhu roku např. 2013 uveďte tento rok jako specifický symbol). Číslo účtu je 9322161/0100.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu

Rok 2017

Sazba poplatku činí pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 500,-Kč za poplatníka a kalendářní rok 2017

Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí 700,-za nemovitost a kalendářní rok 2017

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018

Sazba poplatku činí pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 800,-Kč za poplatníka a kalendářní rok 2018

ZO odsouhlasilo, že nejvyšší poplatek za svoz TKO na trvale obydlenou domácnost bude činit 2.500,- Kč pro rok 2018. Jednotliví majitelé nemovitostí, kterých se tato úleva týká, doručí na OÚ žádost o poskytnutí příspěvku na svoz TKO 2018. Žádost je ke stažení na webových stránkách v sekci ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nebo k vyzvednutí na OÚ. 

Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí 1.000,- Kč za nemovitost a kalendářní rok 2018

 Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019

 Výše poplatku se nemění. Je stejná jako v r.2018.

Návštěvnost stránek

119024