Znak a vlajka obce

Historie vzniku znaku a vlajky obce Samopše 

 Znak má tuto podobu: "Stříbrným vlnitým sníženým zúženým břevnem zeleno-červeně dělený štít. Nahoře pět zlatých špaldových klasů, dole stříbrné uťaté lekno."

Samosprávnou obec Samopše dnes tvoří úředně 4 místní části, Mrchojedy, Přívlaky, Samopše a Talmberk, avšak v obci samé se rozlišuje jako sídelně samostatná ještě jedna část, a to Budín. Celkově se tedy jedná o 5 částí obce v rámci 2 katastrálních území, jimiž jsou Samopše a Talmberk, přičemž k prvnímu katastrálnímu území se počítají všechny ostatní části obce, což ostatně odpovídá také historickému Stabilnímu katastru v rámci panství Sázava, zatímco druhé katastrální území historicky náleželo k sousední obci Čekanov v rámci panství Rataje.

Historické obecní pečeti nejsou doloženy, když archivní fondy Národního archivu v Praze z 19. století, u nichž lze očekávat případné užití vesnických pečetí, dokládají pouze otisky pečeti a razítka uvedených panství Sázava a Rataje.

Návrh znaku tak při absenci historické pečetní symboliky reflektuje především název obce, který umožňuje konstituci v kontextu komunální heraldiky České republiky zcela originálního mluvícího znamení v podobě ve znacích českých obcí dosud neužité figury špaldového klasu.

Jméno "Samopše" totiž znamená právě tolik, co starší označení pro špaldu jakožto specifickou odrůdu u pšenice.

Špaldový klas je v návrhu znaku přítomen v počtu 5, který odpovídá 5 sídelním částem obce. 

Kromě základní obecné znakové figury pětice špaldových klasů obsahuje návrh znaku také heroldský figurální motiv sníženého vlnitého dělení štítu pomocí vlnitého břevna, jež vykresluje polohu obce na obou březích řeky Sázavy a připomíná rovněž v historické literatuře uváděné historické mlýny na území dnešní obce, a obecnou figuru leknového listu s uťatým stonkem jakožto derivát erbu pánů z Talmberka, který připomíná zříceniny hradu Talmberka. 

Návrh vlajky obce představuje proporčně modifikované doslovné opakování znaku: "List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, bílý vlnitý pěti vrcholy a čtyřmi prohlubněmi a červený, v poměru 10:1:5. V zeleném pruhu pět žlutých špaldových klasů. V červeném pruhu bílé uťaté lekno. Poměr šířky k délce je 2:3.

Znak

Vlajka

Menu

 

 

A K T U A L I T Y

Sociální služby.docx

 

 INFORMACE PRO OBČANY

 Upozornění - prevence 2019.pdf

 

Cestování s dětmi do zahraničí-leták

cestování s dětmi do zahraničí.pdf

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Oznámení - Katastrální úřad pro Středočeský kraj.pdf

 

Povinnost kontroly spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Povinnost vyplývajjící ze zákona o ochraně ovzduší - Kontrola technického stavu a provozu spalovacího starcionárního zdroje na pevná paliva.pdf

 

 

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů

Odběrová místa - OÚ Samopše, knihovna Přívlaky

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných bateriií a akumulátorů[1].pdf

Ombudsman

ombudsman.pdf

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2021. 

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020

Nařízení KHS Středočeského kraje č. 3/2020

Mimořádné_opatření_KHS_č.1-2020.pdf

 

Změny od 10. května 2021

PŘÍVLACKÉ DĚTSKOHRANÍ

 

 

COVID - 19

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. března 2020

Popelářské desatero v době Covid 19 FCC.DOCX

 

 

Svoz odpadu v době epidemie COVID-19

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020

 

 Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO

Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO.pdf

 

Plán svozu TKO v r.2015.pdf

 

 

Přehled vývoje a složení odpadů v obci Samopše.pdf

 

Platby odpadů

Číselné kódy obcí:
Samopše 1
Budín 2
Přívlaky 3
Talmberk 4
Mrchojedy 5

Jako variabilní symbol uvádějte kód obce a svoje číslo domu nebo chaty.
např.: Samopše č.p.17 má variabilní symbol 117 (kód obce 1 a č.p. 17), jako specifický symbol uveďte rok úhrady tj. 2021 (v případě doplácení dluhu roku např. 2020 uveďte tento rok jako specifický symbol). Číslo účtu je 9322161/0100.

 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu 2021

Sazba poplatku činí pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 800,-Kč za poplatníka a kalendářní rok 2021.

ZO odsouhlasilo, že nejvyšší poplatek za svoz TKO na trvale obydlenou domácnost bude činit 2.500,- Kč pro rok 2021. Jednotliví majitelé nemovitostí, kterých se tato úleva týká, doručí na OÚ žádost o poskytnutí příspěvku na svoz TKO 2021. Žádost je ke stažení na webových stránkách v sekci ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nebo k vyzvednutí na OÚ. 

Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí 1.000,- Kč za nemovitost a kalendářní rok 2021.

Návštěvnost stránek

143621