Vážení spoluobčané,

obec Samopše nově zřídila transparentní účet č.  000000-5968269389/0800 pro sbírku na opravu lávky přes řeku Sázavu v Samopších.

Předem děkujeme všem, kteří přispějí. 

 

QR kod pro platbu

 

Dárci mají možnost si odečíst hodnotu bezúplatného plnění - daru od základu daně, a to ve smyslu a za podmínek vymezených v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 

 Transparentní účet můžete sledovat ZDE

 

Informace k lávce a autobusové zastávce

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

stručně, přehledně, data, čísla, statistiky, nejčastější otázky občanů a odpovědi na ně - to je nový web, který pro Vás vytvořil Středočeský kraj - zde 

 info leták

 

 

 

!!!


 

DIPLOM-1.MÍSTO-MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2019.pdf

 

!!! 

  Vážení spoluobčané, OÚ Samopše je od pondělí 12. 10 2020 až do odvolání přístupen jen po předchozí telefonické domluvě a to v PO a ve ST v úředních hodinách od 15:00 do 17:00 hod. 

!!!

 

 

 

 

  "Přívlacká mušle" na Kutnohorsku je evropská rarita

 

Přívlacký meandr.jpg

 

Přívlaky - Že neexistuje téměř úplný meandr? Ale existuje. Podle svého tvaru se jmenuje "Přívlacká mušle" a tato přírodní raritu, která nemá obdoby v celé Evropě, naleznete v Přívlakách mezi Ledečkem a obcí Samopše na Kutnohorsku! 

Název vesnice je odvozen od slova převlaka, tedy místa, kde musely být lodě na řece přenášeny nebo přetahovány přes úzkou šíji. Řeka zde vytvořila dokonalý meandr, tedy zákrut, jenž připomíná obrovskou mušli. Není proto náhoda, že místo evokuje divokou kanadskou přírodu, kde Indiání přetahují kanoe, aby nalovili ryby pro svou milovanou squaw. 

Poloostrov vznikl zpětnou erozí řeky Sázavy, která si vytvořila toto údolí v době třetihor. Při pohybu Českého masivu si razila cestu směrem k Labi a výsledkem je vymodelovaný přírodní útvar, s jakým se setkáme snad jen v Severní Americe. 

Rozloha meandru je téměř sedmdesát hektarů, nadmořská výška v nejvyšším bodě 347 metrů, délka řeky měřená středem je 3065 metrů, převýšení vodní hladiny dva metry. Vnější břehy tvoří skály a strmé stráně, což dokonale evokuje kanadskou přírodu. Dnes se poloostrov stává rájem chatařů a výletníků, ale v minulosti kvalitní orná půda živila několik rolnických rodin. Romantická zvonička je jejich dílem. 

A největší zajímavost jsme si nechali na konec. Šíje je v nejužším místě "mušle" dlouhá pouhých 150 metrů. Už v minulosti si místní rolníci všimli, že přívlacké husy "přeťapkávaly" tuto uzoučkou šiji a nechávaly se unášet řekou kolem poloostrova. Tato pohodová tříkilometrová okružní plavba trvala asi hodinu. Když vychytralé husy připlavaly k šiji, vylezly na břeh, přeťapkaly ji a plavba se opakovala...

V současné době místní mládež toto "husí perpetuum mobile" napodobuje a tříkilometrovou plavbu absolvuje na člunech či jen na nafukovacích lehátkách. Potvrdilo se tak, že mnohé vynálezy vznikly pouhopouhým pozorováním přírody. Navštivte romantická zákoutí řeky Sázavy kolem Samopší, kde se Sázava divoce klikatí a vytvořila dokonalý meandr. A když budete mít odvahu, vyzkoušejte si nejsofistikovanější "husí perpetuum mobile" v Evropě. 

 

 

 

 

P E T I C E !!!

Vážení spoluobčané, 

na Obecním úřadu Samopše je možnost podepsat Petici za rekonstrukci Lávky pro pěší v Samopších, která je v současné době z technických důvodů uzavřena. 

Prosíme všechny, kterým není osud lávky lhostejný, aby přišli a vyjádřili tak svůj názor. 

(Petici je možné podepsat také u zastupitele p. Schifflera v restauraci Osada na řece Sázava)

 

Jaroslava Kratochvílová

starostka obce Samopše

 

P E T I C E !!!

 

 

 

Úvod

Obec Samopše se rozprostírá na pravém břehu řeky Sázavy v okrese Kutná Hora, v nadmořské výšce 350 m. Na katastru, tvořeném místními částmi Samopše, Mrchojedy, Přívlaky, Talmberk a Budín o celkové rozloze 658 ha, žije v současnosti 130 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1397.  Nachází se zde i železniční zastávka, na které zastavuje známý Posázavský Pacifik.

Přívlaky

 

 

 

Znak a vlajka obce Samopše 

 

 Znak obce Samopše                  Vlajka obce Samopše

 

Historie vzniku znaku a vlajky obce Samopše 

 Znak má tuto podobu: "Stříbrným vlnitým sníženým zúženým břevnem zeleno-červeně dělený štít. Nahoře pět zlatých špaldových klasů, dole stříbrné uťaté lekno."

Samosprávnou obec Samopše dnes tvoří úředně 4 místní části, Mrchojedy, Přívlaky, Samopše a Talmberk, avšak v obci samé se rozlišuje jako sídelně samostatná ještě jedna část, a to Budín. Celkově se tedy jedná o 5 částí obce v rámci 2 katastrálních území, jimiž jsou Samopše a Talmberk, přičemž k prvnímu katastrálnímu území se počítají všechny ostatní části obce, což ostatně odpovídá také historickému Stabilnímu katastru v rámci panství Sázava, zatímco druhé katastrální území historicky náleželo k sousední obci Čekanov v rámci panství Rataje.

Historické obecní pečeti nejsou doloženy, když archivní fondy Národního archivu v Praze z 19. století, u nichž lze očekávat případné užití vesnických pečetí, dokládají pouze otisky pečeti a razítka uvedených panství Sázava a Rataje.

Návrh znaku tak při absenci historické pečetní symboliky reflektuje především název obce, který umožňuje konstituci v kontextu komunální heraldiky České republiky zcela originálního mluvícího znamení v podobě ve znacích českých obcí dosud neužité figury špaldového klasu.

Jméno "Samopše" totiž znamená právě tolik, co starší označení pro špaldu jakožto specifickou odrůdu u pšenice.

Špaldový klas je v návrhu znaku přítomen v počtu 5, který odpovídá 5 sídelním částem obce. 

Kromě základní obecné znakové figury pětice špaldových klasů obsahuje návrh znaku také heroldský figurální motiv sníženého vlnitého dělení štítu pomocí vlnitého břevna, jež vykresluje polohu obce na obou březích řeky Sázavy a připomíná rovněž v historické literatuře uváděné historické mlýny na území dnešní obce, a obecnou figuru leknového listu s uťatým stonkem jakožto derivát erbu pánů z Talmberka, který připomíná zříceniny hradu Talmberka. 

Návrh vlajky obce představuje proporčně modifikované doslovné opakování znaku: "List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, bílý vlnitý pěti vrcholy a čtyřmi prohlubněmi a červený, v poměru 10:1:5. V zeleném pruhu pět žlutých špaldových klasů. V červeném pruhu bílé uťaté lekno. Poměr šířky k délce je 2:3.

 

 

 

 

 

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 2. místo v roce 2012

DIPLOM.2012.pdf

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 2. místo v roce 2013 

DIPLOM 2013.pdf

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 1.místo v roce 2014

DIPLOM 2014.pdf

                                                      DIPLOM "My třídíme nejlépe" 1.místo v roce 2015

                                                                                   DIPLOM 2015.pdf

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 1.místo v roce 2016.pdf

OÚ Samopše děkuje, že s námi třídíte

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 1.místo v roce 2017 

FOTO - soutěž My třídíme nejlépe.pdf

 Čistá řeka Sázava -. sponzorský dar - poděkování.pdf

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 1.místo v roce 2018

Certifikát-recyklace elektro.pd

fMísto po zpětný odběr elektro.pdf 

 

 

 

  

 

 

 

Menu

 

 

A K T U A L I T Y

Sociální služby.docx

 

 INFORMACE PRO OBČANY

 Upozornění - prevence 2019.pdf

 

Cestování s dětmi do zahraničí-leták

cestování s dětmi do zahraničí.pdf

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Oznámení - Katastrální úřad pro Středočeský kraj.pdf

 

Povinnost kontroly spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Povinnost vyplývajjící ze zákona o ochraně ovzduší - Kontrola technického stavu a provozu spalovacího starcionárního zdroje na pevná paliva.pdf

 

 

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů

Odběrová místa - OÚ Samopše, knihovna Přívlaky

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných bateriií a akumulátorů[1].pdf

Ombudsman

ombudsman.pdf

30. 7. Bořivoj

Zítra: Ignác

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

 

 

Ceny jízdného Praha/Středočeský kraj

PŘÍVLACKÉ DĚTSKOHRANÍ

 

 

COVID - 19

  Změny od 9. 7. 2021

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. března 2020

Popelářské desatero v době Covid 19 FCC.DOCX

 

 

Svoz odpadu v době epidemie COVID-19

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020

 

 Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO

Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO.pdf

 

Plán svozu TKO v r.2015.pdf

 

 

Přehled vývoje a složení odpadů v obci Samopše.pdf

 

Platby odpadů

Číselné kódy obcí:
Samopše 1
Budín 2
Přívlaky 3
Talmberk 4
Mrchojedy 5

Jako variabilní symbol uvádějte kód obce a svoje číslo domu nebo chaty.
např.: Samopše č.p.17 má variabilní symbol 117 (kód obce 1 a č.p. 17), jako specifický symbol uveďte rok úhrady tj. 2021 (v případě doplácení dluhu roku např. 2020 uveďte tento rok jako specifický symbol). Číslo účtu je 9322161/0100.

 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu 2021

Sazba poplatku činí pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 800,-Kč za poplatníka a kalendářní rok 2021.

ZO odsouhlasilo, že nejvyšší poplatek za svoz TKO na trvale obydlenou domácnost bude činit 2.500,- Kč pro rok 2021. Jednotliví majitelé nemovitostí, kterých se tato úleva týká, doručí na OÚ žádost o poskytnutí příspěvku na svoz TKO 2021. Žádost je ke stažení na webových stránkách v sekci ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nebo k vyzvednutí na OÚ. 

Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí 1.000,- Kč za nemovitost a kalendářní rok 2021.

Návštěvnost stránek

145196