Odpadové hospodářství

Poplatek za odvoz TKO na rok 2021  se vybírá do 31.7.2021 - trvale žijící - 800 Kč za osobu,

rekreační objekt - 1.000 Kč

ZO odsouhlasilo, že nejvyšší poplatek za svoz TKO na trvale obydlenou domácnost bude činit 2.500,- Kč pro rok 2021. Jednotliví majitelé nemovitostí, kterých se tato úleva týká, doručí na OÚ žádost o poskytnutí příspěvku na svoz TKO 2021. Žádost je ke stažení na webových stránkách v sekci ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nebo k vyzvednutí na OÚ.

 Žádáme ty, kteří ještě nezaplatili poplatek za rok 2020, aby tak urychleně učinili. Do specifického symbolu platby prosím uvádějte rok 2020.

Svoz bioodpadu obec Samopše r. 2021

Plán svozu komunálního odpadu na rok 2021 - zde.

Sběr nebezpečných odpadů v r. 2021

EKO-KOM - ZPR@VODAJ_18_2017.pdf

žÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA TKO.pdf

580513105_1_Výroční dopis za rok 2017.pdf

580513105_2_Certifikát LCA za rok 2017.pdf

 Certifikát-recyklace elektro.pdf

Místo po zpětný odběr elektro.pdf

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 2. místo v roce 2012 - DIPLOM.2012.pdf

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 2. místo v roce 2013 - DIPLOM 2013.pdf

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 1.místo v roce 2014 - DIPLOM 2014.pdf

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 1.místo v roce 2015 - DIPLOM 2015.pdf

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 1.místo v roce 2016.pdf

OÚ Samopše děkuje, že s námi třídíte

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 1.místo v roce 2017 

FOTO - soutěž My třídíme nejlépe.pdf

Čistá řeka Sázava -. sponzorský dar - poděkování.pdf

DIPLOM "My třídíme nejlépe" 1.místo v roce 2018

Certifikát-recyklace elektro.pdf

Místo po zpětný odběr elektro.pdf 

Menu

 

 

A K T U A L I T Y

Sociální služby.docx

 

 INFORMACE PRO OBČANY

 Upozornění - prevence 2019.pdf

 

Cestování s dětmi do zahraničí-leták

cestování s dětmi do zahraničí.pdf

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Oznámení - Katastrální úřad pro Středočeský kraj.pdf

 

Povinnost kontroly spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Povinnost vyplývajjící ze zákona o ochraně ovzduší - Kontrola technického stavu a provozu spalovacího starcionárního zdroje na pevná paliva.pdf

 

 

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů

Odběrová místa - OÚ Samopše, knihovna Přívlaky

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných bateriií a akumulátorů[1].pdf

Ombudsman

ombudsman.pdf

30. 7. Bořivoj

Zítra: Ignác

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

 

 

Ceny jízdného Praha/Středočeský kraj

PŘÍVLACKÉ DĚTSKOHRANÍ

 

 

COVID - 19

  Změny od 9. 7. 2021

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. března 2020

Popelářské desatero v době Covid 19 FCC.DOCX

 

 

Svoz odpadu v době epidemie COVID-19

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020

 

 Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO

Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO.pdf

 

Plán svozu TKO v r.2015.pdf

 

 

Přehled vývoje a složení odpadů v obci Samopše.pdf

 

Platby odpadů

Číselné kódy obcí:
Samopše 1
Budín 2
Přívlaky 3
Talmberk 4
Mrchojedy 5

Jako variabilní symbol uvádějte kód obce a svoje číslo domu nebo chaty.
např.: Samopše č.p.17 má variabilní symbol 117 (kód obce 1 a č.p. 17), jako specifický symbol uveďte rok úhrady tj. 2021 (v případě doplácení dluhu roku např. 2020 uveďte tento rok jako specifický symbol). Číslo účtu je 9322161/0100.

 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu 2021

Sazba poplatku činí pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 800,-Kč za poplatníka a kalendářní rok 2021.

ZO odsouhlasilo, že nejvyšší poplatek za svoz TKO na trvale obydlenou domácnost bude činit 2.500,- Kč pro rok 2021. Jednotliví majitelé nemovitostí, kterých se tato úleva týká, doručí na OÚ žádost o poskytnutí příspěvku na svoz TKO 2021. Žádost je ke stažení na webových stránkách v sekci ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nebo k vyzvednutí na OÚ. 

Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí 1.000,- Kč za nemovitost a kalendářní rok 2021.

Návštěvnost stránek

145194