ARCHIV
Závěrečný účet 1.PDF, 2.PDF , vyvěšeno 8.6.2011 , sejmuto 29.6.2011
Audit  , audit.PDF , vyvěšeno 8.6.2011, sejmuto 29.6.2011
Účetní sestavy, Fenix - sestava.doc,  vyvěšeno 8.6.2011, sejmuto 29.6.2011
Dražební vyhláška 1.PDF2.PDF3.PDF , vyvěšeno 6.6.2011, sejmuto 3.8.2011
Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku ,1.PDF 2.PDF, vyvěšeno 4.7.2011, sejmuto 25.7.2011
ZU MR 2010.pdf vyvěšeno 20.04.2011
ZÁMĚR OBCE O ODKOUPENÍ POZEMKU 01-- 23-02-2011.jpg vyvěšeno 23.02.2011, sejmuto 10.3.2011
ZÁMĚR OBCE O ODKOUPENÍ POZEMKU 02-- 23-02-2011.jpg vyvěšeno 23.02.2011, sejmuto 10.3.2011
ZÁMĚR OBCE O ODKOUPENÍ POZEMKU 03-- 23-02-2011.jpg vyvěšeno 23.02.2011, sejmuto 10.3.2011
ZÁMĚR OBCE O PRODEJI POZEMKU 01-- 23-02-2011.jpg vyvěšeno 23.02.2011, sejmuto 10.3.2011
ZÁMĚR OBCE O PRODEJI POZEMKU 02-- 23-02-2011.jpg vyvěšeno 23.02.2011, sejmuto 10.3.2011
Zahajeni rizeni, pristavba RCH Sebesta Privlaky.PDF ....... vyvěšeno 02.02.2011....... sejmuto
Zahajeni rizeni, el. pripojka Talmberk, telo - 20.PDF .......... vyvěšeno 02.02.2011....... sejmuto
Rozpočet příjmy 2011 NÁVRH.odt vyvěšeno 13.12.2011        sejmuto 31.12.2010
Rozpočet výdaje 2011 NÁVRH.odt vyvěšeno 13.12.2011        sejmuto 31.12.2010
INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU A ZASTUPITELU OBCE.PDF
Rozhodnutí změna využití území Budín.PDFvyvěšeno15.9.2010 sejmuto4.10.2010
Rozhodnutí st.povolení Budín.PDF vyvěšeno 23.8.2010 sejmuto8.9.2010
Výzva Budín vyvěšeno 28.7.2010   sejmuto 16.8.2010
Informace o volbách do zastupitelstva obce Samopše ve dnech 15.a16.října 2010.PDF
Rozhodnutí st.povolení  ČEZ Mrchojedy.PDF vyvěšeno 30.6.2010 sejmuto15.7.2010
Závěrečný účet Samopše 2009.doc vyvěšeno 14.6.2010 sejmuto 30.6.2010
Vyhláška vyměření daně z nemovitosti 2010 Samopše-vyhláška.pdf vyvěšeno 17.5.2010 sejmuto21.6.2010
Dražební vyhláška par.č.194/32 Samopše .PDF vyvěšeno: 22.2.2010  sejmuto:22.3.2010
vyvěšeno:18.1.2010     sejmuto:8.2.2010
Zahájení územního řízení -změna využití území parc.č.669/15 k.ú.Samopše
oznámení vyvěšeno :4.1.2010                                          sejmuto:20.1.2010
Obchodní veřejná soutěž na prodej pozemků  v k.ú. Samopše.PDF Vyvěšeno     3.11.2009    Sejmuto 17.12.2009
Územní rozhodnutí tepelné čerpadlo Jan Štěpina.pdf Vyvěšeno 4.11.2009      Sejmuto: 23.11.2009
Vyvěšeno 19.10.2009   Sejmuto: 4.11.2009
Rozpočtový výhled 2010-2013- výdaje.PDF
Oznámení zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání, Jan Štěpina, p.č. 619/26 k.ú. Samopše
Oznámení o zahájení územního řízení vyvěšeno 5.10.2009     sejmuto 26.10.2009
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, stavební úpravy stávajících rekreačních objektů č.e.129,130,155 v k.ú. Samopše
strana 1 strana 2 vyvěšeno 21.9.2009     sejmuto  5.10.2009
Zveřejnění záměru obce Samopše o prodeji pozemků v k.ú. Talmberk
usnesení č. 1 Vyvěšeno: 12.8.2009
usnesení č. 2 Sejmuto: 31.8.2009
Závěrečný účet 2008 Vyvěšeno 15.6.2009 Sejmuto    30.6.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Stavební povolení - Budín kabelové vedení 1kV pro č.p. 612/2,5,6,7 na pozemku p.č. 612/2, 612/3, 612/5, 612/6, 612/7, 612/8, 669/6 v k.ú. Samopše
vyvěšeno 5.6.2009                     sejmuto   20.6.2009
Stavební povolení Budín - kabelové vedení 1 kV pro č.parc. 632/2,3 a 633/1 na pozemku p.č. 632/2, 632/3, 633/1, 669/6, p.p. k. 625 v k.ú. Samopše
vyvěšeno 8.6.2009                       sejmuto  23.6.2009
sejmuto 9.6.2009
vyvěšeno: .18.5.2009                                     sejmuto  2.6.2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menu

 

 

A K T U A L I T Y

Sociální služby.docx

 

 INFORMACE PRO OBČANY

 Upozornění - prevence 2019.pdf

 

Cestování s dětmi do zahraničí-leták

cestování s dětmi do zahraničí.pdf

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Oznámení - Katastrální úřad pro Středočeský kraj.pdf

 

Povinnost kontroly spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Povinnost vyplývajjící ze zákona o ochraně ovzduší - Kontrola technického stavu a provozu spalovacího starcionárního zdroje na pevná paliva.pdf

 

 

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů

Odběrová místa - OÚ Samopše, knihovna Přívlaky

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných bateriií a akumulátorů[1].pdf

Ombudsman

ombudsman.pdf

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2021. 

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020

Nařízení KHS Středočeského kraje č. 3/2020

Mimořádné_opatření_KHS_č.1-2020.pdf

 

Změny od 10. května 2021

PŘÍVLACKÉ DĚTSKOHRANÍ

 

 

COVID - 19

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. března 2020

Popelářské desatero v době Covid 19 FCC.DOCX

 

 

Svoz odpadu v době epidemie COVID-19

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020

 

 Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO

Informace - možnost placení daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO.pdf

 

Plán svozu TKO v r.2015.pdf

 

 

Přehled vývoje a složení odpadů v obci Samopše.pdf

 

Platby odpadů

Číselné kódy obcí:
Samopše 1
Budín 2
Přívlaky 3
Talmberk 4
Mrchojedy 5

Jako variabilní symbol uvádějte kód obce a svoje číslo domu nebo chaty.
např.: Samopše č.p.17 má variabilní symbol 117 (kód obce 1 a č.p. 17), jako specifický symbol uveďte rok úhrady tj. 2021 (v případě doplácení dluhu roku např. 2020 uveďte tento rok jako specifický symbol). Číslo účtu je 9322161/0100.

 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu 2021

Sazba poplatku činí pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 800,-Kč za poplatníka a kalendářní rok 2021.

ZO odsouhlasilo, že nejvyšší poplatek za svoz TKO na trvale obydlenou domácnost bude činit 2.500,- Kč pro rok 2021. Jednotliví majitelé nemovitostí, kterých se tato úleva týká, doručí na OÚ žádost o poskytnutí příspěvku na svoz TKO 2021. Žádost je ke stažení na webových stránkách v sekci ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nebo k vyzvednutí na OÚ. 

Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí 1.000,- Kč za nemovitost a kalendářní rok 2021.

Návštěvnost stránek

143624